Day: July 21, 2023

Guider

Radonmätning arbetsplats

Arbetsgivare har en tydlig skyldighet att genomföra radon mätning och säkerställa en trygg arbetsmiljö där de anställda inte utsätts för hälsorisker. Det är av yttersta vikt för arbetsgivaren att uppfylla detta omfattande arbetsmiljöansvar för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats. Som arbetstagare är det av största betydelse att känna sig trygg och säker i […]

Read More